Spannugsregler

!

µA 78L02

µA 78L02 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L05

µA 78L05 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L06

µA 78L06 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L08

µA 78L08 Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L09

µA 78L12 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L10

µA 78L10 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L12

µA 78L12 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L15

µA 78L15 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 78L24

µA 78L24 - Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92

µA 79L05 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO92

µA 79L06

µA 79L06 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L07

µA 79L07 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L08

µA 79L08 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L09

µA 79L09 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L12

µA 79L12 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L15

µA 79L15 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L18

µA 79L18 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L20

µA 79L20 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 79L24

µA 79L24 - Spannungsregler 0,1A negativ, TO-92TO-92: 1:GND 2:Input 3:Output

µA 7805

µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220

µA 7806

µA 7806 Spannungsregler 1A positiv, TO-220

µA 7808

µA 7808 Spannungsregler 1A positiv, TO-220

µA 7809

µA 7809 Spannungsregler 1A positiv, TO-220

µA 7810

µA 7810 Spannungsregler 1A positiv, TO-220

µA 7812

µA 7812 Spannungsregler 1A positiv, TO-220